Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 14/07/2024

 • 09 18 33 37 38 43

  Giá trị Jackpot: 18,676,058,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18,676,058,500
  Giải nhất 32 10.000.000
  Giải nhì 1,230 300.000
  Giải ba 19,299 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 12/07/2024

 • 11 17 25 26 28 29

  Giá trị Jackpot: 17,018,319,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 17,018,319,000
  Giải nhất 24 10.000.000
  Giải nhì 985 300.000
  Giải ba 17,691 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 10/07/2024

 • 23 24 36 37 40 45

  Giá trị Jackpot: 15,294,625,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15,294,625,500
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 833 300.000
  Giải ba 15,520 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 07/07/2024

 • 04 08 22 23 26 45

  Giá trị Jackpot: 13,539,605,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13,539,605,500
  Giải nhất 13 10.000.000
  Giải nhì 907 300.000
  Giải ba 15,988 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 05/07/2024

 • 04 23 33 38 40 44

  Giá trị Jackpot: 20,185,430,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 20,185,430,500
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 1,069 300.000
  Giải ba 17,530 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 03/07/2024

 • 11 18 24 34 38 43

  Giá trị Jackpot: 18,339,607,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18,339,607,000
  Giải nhất 38 10.000.000
  Giải nhì 1,128 300.000
  Giải ba 18,265 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 30/06/2024

 • 05 23 25 28 30 43

  Giá trị Jackpot: 16,735,323,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 16,735,323,500
  Giải nhất 18 10.000.000
  Giải nhì 1,155 300.000
  Giải ba 18,174 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 28/06/2024

 • 04 06 16 32 41 44

  Giá trị Jackpot: 15,172,247,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15,172,247,000
  Giải nhất 12 10.000.000
  Giải nhì 923 300.000
  Giải ba 15,650 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 26/06/2024

 • 08 10 29 30 33 40

  Giá trị Jackpot: 13,538,712,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13,538,712,500
  Giải nhất 17 10.000.000
  Giải nhì 852 300.000
  Giải ba 14,271 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 23/06/2024

 • 09 11 19 29 31 44

  Giá trị Jackpot: 19,775,097,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 19,775,097,000
  Giải nhất 27 10.000.000
  Giải nhì 1,256 300.000
  Giải ba 20,562 30.000